Μισθοδοσία-Εργατικά

Αναλαμβάνουμε τη Μισθοδοσία της Επιχείρησής σας, του Οικοδομοτεχνικού σας Έργου, την Έκδοση Εργοσήμου για τους απασχολούμενους στο ιδιωτικό σας νοικοκυριό κλπ
Επιστροφή

Πληροφορίες

Consulting Services - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Βελέντζα Δήμητρα

  Λογίστρια- Φοροτεχνικός

  Πληροφορίες
  Email : taxvelentza@gmail.com
  Διεύθυνση : Νέας Φωκαίας 24,
  Χαϊδαρι, 12461
  Τηλέφωνο : 210 5822180
  Fax : 210 5823034
  Κινητό : 6974 312 463
Consulting Services - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες